MASTECH M1015B

MASTECH M1015B をゲット!仕様

項目
レンジ
確度
直流電圧
2.5 / 10 / 50 / 250 / 500V (10kΩ/V) ±5%
交流電圧
10 / 50 / 250 / 500V (4.5kΩ/V) ±5%
直流電流
10 / 250 mA ±5%
抵抗
20kΩ / 2MΩ ±5%
電池チェック
1.5V(250mA) / 9V(10mA) ±10%
操作温度
0〜40℃  
最高湿度
75%  
使用電池
単3電池×1  
使用ヒューズ
500mA/250V、即断型、ミニチュア  
大きさ
116×65×35 mm  
重量
195g