LAN Setup

LANの基本的な設定を行います。 BLR2-TX4LのLAN側IPアドレスや、クライアントに割り振るIPアドレスなどの変更が可能です。Menu 3 - LAN Setup

1. LAN Port Filter Setup
2. TCP/IP and DHCP Setup

Enter Menu Selection Number: